Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 8619

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

8.00-8.20
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8.20-8.30
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

8.30-9.00
Śniadanie

9.00-9.50
Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych do realizacji programów.

9.50-10.50
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.50-11.50
Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu lub w sali.

11.50-12.00
Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne.

12.00-12.30
Obiad. Czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.30-14.00
Relaksacja, słuchanie bajek, zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne i zorganizowane, praca korekcyjno-kompensacyjna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.00-14.20
Podwieczorek

14.20-16.00
Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci - swobodne lub zorganizowane: integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne. Zajęcia indywidualne. Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.