Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 8618

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Starachowicach funkcjonuje od 20 listopada 1971 roku.

Dyrektorem została wówczas Pani Wanda Jabłońska. Kolejno kierownictwo nad placówką obejmowali dyrektorzy: mgr Irena Pasternak, mgr Jadwiga Korycka, mgr Anna Masłowska-Stanik i mgr Małgorzata Wiewiór, która pełni funkcję dyrektora do chwili obecnej.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Starachowice.

Budynek dostosowany jest do potrzeb psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Posiada cztery wygodne sale zajęć z przylegającymi łazienkami oraz salę gimnastyczną.

Przyjazne dla dzieci środowisko tworzy zagospodarowany ogród przedszkolny z placem zabaw. Atutem przedszkola jest jego położenie w oddaleniu od ruchliwych ulic.

W placówce pracuje doświadczona kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie. Kreatywni nauczyciele, życzliwi i otwarci na innowacje stosują w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej nowoczesne metody aktywizujące dzieci do różnorodnej działalności. Wspierają ich harmonijny rozwój w integracji z grupą i środowiskiem, wyzwalają zdolności twórcze oraz kształtują kompetencje niezbędne do osiągania gotowości szkolnej. Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć.

Oprócz bogatych i ciekawych form pracy, placówka oferuje swoim wychowankom dodatkowe zajęcia takie jak: rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego.

Tradycją w przedszkolu stały się uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości, wystawy prac plastycznych, wspólne ogniska oraz wycieczki autokarowe.

Rodzice biorą aktywny udział w życiu placówki, któremu towarzyszy klimat wzajemnego zaufania, szacunku i życzliwości. Rada Rodziców ma znaczący wpływ na podejmowanie różnych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki.

Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci, czynne jest od godz. 6.00 do godz. 16.00.

Zapraszamy!