Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 8619

Rekrutacja 2018/2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Od 19 marca 2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie (tj. ur. w 2012 r.), na wniosek rodziców, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci w wieku 3-5 lat (tj. urodzone w 2015 - 2013r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą przyjmowane wyłącznie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, do których będą przyjmowane także dzieci młodsze).

 

Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, przyjmują również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzone za pomocą systemu elektronicznego.

 

Dla rodziców będzie dostępna od 19 marca strona internetowa.

 

Będą tam również zamieszczone wzory deklaracji i oświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji.